Persbericht minister van Middenstand Sabine
   Laruelle


     Persbericht minister van Middenstand Sabine Laruelle 29/03/2007 Groter aantal
     dienstencheques toegekend aan zelfstandige vrouwen die met moederschapverlof gaan.
     Vrijdag 23 maart tijdens de wekelijkse vergadering van de Ministerraad heeft Sabine
     Laruelle, de Minister van Middenstand en Landbouw, haar ontwerp laten goedkeuren,
     waarbij 105 dienstencheques (in plaats van de huidige 70 aangeboden cheques) gaan
     toegekend worden aan zelfstandige vrouwen die, na hun moederschapverlof, hun
     beroepsactiviteit hernemen. Gemiddeld bevallen jaarlijks 5000 zelfstandige vrouwen en
     deze maatregel voltooit de in Leuven genomen beslissing om een moederschapverlof van 8
     weken in plaats van de huidige toegekend 6 weken toe te kennen aan de zelfstandige
     vrouwen die dat wensen te doen. Dit ontwerp betreffende de toekenning van 105
     dienstencheques zal vanaf 1 mei 2007 van kracht zijn.

     U bent zwanger? Of juist zwanger geweest? Klik hier!Deze diensten kunnen
enkel worden uitgevoerd
door werknemers
aangeworven in
bedrijven erkend in het
kader van het
dienstenchequesysteem


 MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK 

    Top Retouche
  Latemstraat 79
  9830 Sint-Martens-Latem

  M: 0486 993 142
  T./F. 09 330 73 54

  E: info@plurielsthuishulp.be

  Ond.Nr: 0893 213 018
Copyright 2018, design by Vitruvian