Werkwijze

     Vooraleer dienstencheques te kunnen bestellen, dient u zich als gebruiker te registreren
     bij Sodexo op https://dienstencheques.vlaanderen.be. Deze registratie is volledig gratis.

     U kan zich online inschrijven via deze website of U kan contact opnemen met Pluriels.
     Daarbij krijgt u meteen alle gewenste uitleg over dit systeem. Opdat wij u kunnen
     inschrijven, hebben wij echter een aantal gegevens van u nodig: uw adres, uw tel nr, uw
     rijksregisternummer en uw rekeningnummer (voor de eventuele terugbetaling van
     eerder aangekochte cheques). Vervolgens ontvangt u een week na inschrijving een
     bevestiging van Sodexo waarin u uw persoonlijk inschrijvingsnummer vindt. Belangrijk, dit
     inschrijvingsnummer heeft U altijd nodig bij iedere volgende bestelling, het is uw
      persoonlijk registratienummer.
Vanaf dit moment kunt u dienstencheques bestellen.
     U bestelt door uw persoonlijk inschrijvingsnummer in te vullen in de mededeling van de
     overschrijving en het juiste bedrag over te schrijven, met name het gewenste aantal
     dienstencheques vermenigvuldigd met 9,00 euro. Wij raden u aan een veelvoud van 4 te
     bestellen, aangezien wij steeds werken in blokken van 4 uur. Het minimum aantal cheques
     dat u kan bestellen is 10 (of 90,00 euro). Binnen de twee volgende weken zullen de
     dienstencheques via de post bij u thuis afgeleverd worden. De cheques blijven 8 maanden
     geldig.

     Indien u geen beroep meer wenst uit te oefenen op onze diensten, kunt U de resterende
     dienstencheques, mits betaling van de verwerkingskosten (0,25 euro per dienstencheque),
     laten terugbetalen. De terugbetaling is mogelijk voor zover er nog geen fiscaal attest werd
     afgeleverd. De terugbetaling van dienstencheques die tijdens het belastbaar tijdperk
     werden aangekocht, is enkel mogelijk tijdens datzelfde belastbaar tijdperk (voor 31/12
     van elk jaar).

Deze diensten kunnen
enkel worden uitgevoerd
door werknemers
aangeworven in
bedrijven erkend in het
kader van het
dienstenchequesysteem


 MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK 
    Top Retouche
  Poolse-Winglaan 2 bus 2
  9051 Sint-Denijs-Westrem

  M: 0486 993 142
  T./F. 09 330 73 54

  E: info@plurielsthuishulp.be

  Ond.Nr: 0893 213 018
Copyright 2018, design by Vitruvian