Algemene huisregels

     Minimum uren: Wij werken met blokjes van 4 uur en dit voor minimum om de 2 weken.
     Uitzonderingen kunnen altijd besproken worden.

     Contract: Gebruikers van dienstencheques tekenen een contract met Pluriels.

     Hieronder vindt u de belangrijkste punten.

   Betaalde vakantie

     Uw huishoudhulp zal u tijdig inlichten wanneer haar/zijn vakantieperiode valt. Wenst u
     tijdens dit verlof een vervanging, gelieve ons tijdig te verwittigen. We doen ons uiterste
     best om voor vervangende hulp te zorgen!

   Huishoudhulp het hele jaar door

     Al onze medewerkers hebben vaste arbeidscontracten. Dit betekent dat ze het hele jaar
     door bij u langs komen, met uitzondering van betaalde feestdagen, betaald verlof en
     gebeurlijke ziekteperiodes. Indien u om een bepaalde reden bij uitzondering geen hulp
     wenst (bvb wegens vakantie of opname in het ziekenhuis), vragen wij 14 dagen op
     voorhand te verwittigen.

     Een bedrag van 2.5 wordt u aangerekend per keer dat de huishoudhulp "werkloos" is. Dit
     bedrag dient de kost te dekken voor de economische werkeloosheid.

     Bij laattijdige verwittiging behouden wij het recht de verschuldigde dienstencheques alsnog
     te innen of de klant eventueel opnieuw op de wachtlijst te plaatsen. Uiteraard is elk geval
     bespreekbaar.

   Wat bij ziekte van de medewerker?

     Wanneer uw huishoudhulp door ziekte niet bij u kan komen, verwittigt zij/hij u zo snel
     mogelijk. Indien u vervanging wenst, gelieve dit aan ons bureau te melden. Bij langdurige
     ziekte van een medewerker, doen we ons uiterste best om in vervanging te voorzien. We
     vragen echter uw begrip voor het geval we niet onmiddelijk voor vervanging kunnen
     zorgen.

   Verzekeringen

     Al de medewerkers zijn verzekerd voor arbeidsongevallen, op het werk en van en naar het
     werk. Pluriels is ook verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, dit wil zeggen voor
     schade die door de werknemers wordt veroorzaakt
     Er gelden echter volgende beperkingen:

     - er worden enkel schadegevallen aanvaard vanaf 300 .
     - er wordt steeds een bestek van de schade gevraagd
     - onze verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het
     schadedossier

     Om schadegevallen te vermijden vragen we u om het gebruik van ontvlekkingsmiddellen en
     antikalkmiddellen zoveel mogelijk te beperken. Voor adviezen in verband met kwalitatieve
     schoonmaakproducten kunt u ons trouwens steeds contacteren.

   Bestellen van dienstencheques

     Er gaat meestal wat tijd tussen het bestellen van de dienstencheques en het ontvangen
     ervan. Om alles vlot te laten verlopen kunt u rekening houden met volgende tips:

     - bestel uw cheques tijdig en hou rekening met een levertijd van een tiental werkdagen
     - bestel voldoende cheques. Deze blijven 8 maand geldig
     - let erop dat u het juiste bedrag overschrijft, zoniet wordt alles onmiddellijk op uw
     rekeningnummer teruggestort.

     Indien u geen dienstencheques hebt wanneer onze medewerker langskomt, zal zij/hij een
     tegoedbriefje schrijven. U kunt dan de achterstallige dienstencheques meegeven zodra u
     er heeft. Indien u problemen heeft met het bestellen van de dienstencheques, kunt u
     steeds het uitgiftebedrijf Sodexo contacteren op: tel.nr. 02/401.31.30 contactformulier.

     Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Deze diensten kunnen
enkel worden uitgevoerd
door werknemers
aangeworven in
bedrijven erkend in het
kader van het
dienstenchequesysteem


 MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK 
    Top Retouche
  Latemstraat 79
  9830 Sint-Martens-Latem

  M: 0486 993 142
  T./F. 09 330 73 54

  E: info@plurielsthuishulp.be

  Ond.Nr: 0893 213 018
Copyright 2018, design by Vitruvian